Jordi Cuyàs

Violències (2007)

videoisntal·lació per l’espectacle teatral

VIOLÈNCIES

de Josep Rodri

estrena al Festival Panorama d’Olot, el 5 d’octubre de 2006


www.jordicuyas.com